QUI SOM
 
 
 
 
  VIDEOS
 
 
 
Documentació genèrica
 
Llibres del Taller
Documentació del Taller
Documentació de la vila
Documentació diversa
 
Documentació de la vila
Arxius de documentació sobre Maçanet, anys 1979-1989
Arxius de documentació sobre Maçanet, anys 1990-1992
Arxius de documentació sobre Maçanet, anys 1993-1995
Arxius de documentació sobre Maçanet, anys 1996-1998
Arxius de documentació sobre Maçanet, anys 1999-2002
Arxius de documentació sobre Maçanet, any 2003
Arxius de documentació sobre Maçanet, any 2004
Arxius de documentació sobre Maçanet, any 2005
Arxius de documentació sobre Maçanet, any 2006
Partits polítics: CDC i CiU
Partits polítics: ERC, Nou Maçanet, PSC i altres
Propaganda eleccions municipals des de 1979 fins 1995
Propaganda eleccions municipals des de 1999 fins
Entitats: ACPIG i Associació Sant Antoni
Entitats: Agrupació Artesanal
Entitats:Amics de l’Esport
Entitats: Club de Bàsquet, Club Ciclista
Entitats: el Gínjol
Entitats: Patinatge artístic, Pessebre vivent, Planacuma
Entitats: Entitats diverses
Entitats: clubs de futbol
Entitats: Escola i AMPA del Sant Jordi
Ajuntament: Fulls, diversos
Ajuntament: Publicacions, des de 1984
Ajuntament: Programes de Festa Major, anys 1927,1931,1944,1946/51,1953,1955/56,1960/63,1965,1967
Ajuntament: Programes de la Festa Major, des de 1972 fins 1997
Ajuntament: Programes de la Festa Major, des de 1998 fins
Ajuntament: Cartells d’actes i altres elements publicitaris, des de 1979 fins
Ajuntament: Documentació nova escola 1991
Can Buscastell. (1) Segles XV i XVI. Arbre genealògic des de 1587 fins 1818, documentació diversa
Can Buscastell. (2) Segle XVII. Documentació referent a l’edificació de la Rectoria i a Can Buscastell
Can Buscastell. (3) Segle XVIII (1). Documentació referent a l’edificació de la Rectoria i a Can Buscastell
Can Buscastell. (4) Segle XVIII (2). Llibres: de comptes de percepcions, des de 1767 fins 1865 i des de 1736 fins 1865. Documents dels fonaments jurídics de la propietat. Documents jurídics: testaments, donacions, etc.)
Can Buscastell. (5) Segle XIX. Documents jurídics
Can Buscastell. (6) Segle XX. Documents notarials
Can Trinxeria. (1) Propietats a Maçanet
Can Trinxeria. (2) Propietats a Maçanet, Fogars de la Selva i Hostalric
Can Trinxeria. (3) Propietats als Estanys de Sils i a Santa Coloma
Can Trinxeria. (4) Censos i deutes
Can Trinxeria. (5) Escriptures diverses
Can Trinxeria. (6) Documentació relativa a la família
Can Trinxeria. (7) Documentació diversa dels segles XIX i XX
Can Trinxeria. (8) Arxivadors buits originals
Heredat de Marata. (1) Propietat de la família de Santiago Llobet i Masachs (Fotocòpies)
Heredat de Marata. (2) Propietat de la família de Santiago Llobet i Masachs (Fotocòpies)
Arxius de les masies. Des de l’A fins la N
Arxius de les masies. Des de la P fins la Z
Ca l’Ubà. Diversa documentació: comercial, de previsió, carnet Festa Major Sils 1931, factures i rebuts des de 1955 fins 1959 de Joaquim Font i Marles
Germandats: Sant Jordi i dels Dolors
Diversa de l’escola
Diversa de Maçanet
De Temàtica religiosa
Segle XIX
Segle XX. (1) Documentació diversa
Segle XX. (2) Període de la Guerra Civil i postguerra
Segle XX. (3) La repressió a Maçanet
U. E. Maçanet. (1) Fitxes de jugadors dels anys 1940-1960 i1980
U. E. Maçanet. (2) Documentació diversa
U. E. Maçanet. (3) Documentació de la Federació de Futbol
U. E. Maçanet. (4) Documentació de la Federació de Futbol
U. E. Maçanet. (5) Documentació diversa
U. E. Maçanet. (6) Actes dels partits, fitxes
U. E. Maçanet. (7) Comptabilitat, altres llibres
U. E. Maçanet. (8) Documentació de la Federació
U. E. Maçanet. (9) Documentació de la Federació
Societat Recreativa. (1) Factures, des de 1936 fins a 1944
Societat Recreativa. (2) Factures, des de 1955 fins a 1959
Societat Recreativa. (3) Factures, des de 1960 fins a 1971
Societat Recreativa. (4) Factures, des de 1972 fins a 1984
Societat Recreativa. (5) Llibres de comptes: 1906/27, 1942/66
Societat Recreativa. (6) Llibres de comptes de 1967/84, d’actes de 1926/34, 1942/85, llibre de la discoteca
Societat Recreativa. (7) Títols, fitxes dels socis
Societat Recreativa. (8) Programes artístics, tampons, llibres de socis
Societat Recreativa. (9) Factures, Plànols de la Pista i del local social, Societat d’autors, llibre d’inspeccions, Cartells de cinema, Document notarial dels anys 1950
Agrupació Fotogràfica. Anys 1978 fins 1985
S.H.U.M. Llibre de comptabilitat des de 1952 fins a 1989
S.H.U.M. Premsa de 1992 fins a 1996
S.H.U.M. Premsa de 1997 fins 2002
Cartells
Festa de comiat dels quintos de 1971, Actes d’Homenatge a la Vellesa, de 1964-1989
Cartells de les festes de Martorell, des de 1987
Teatre a Maçanet
Manel Anglada. Homenatges als mestres Lluís Serra i Coloma Surós
Revistes: Gent i Taula del Racó
Can Batista. Trobades
Fulls parroquials, des de 1930 fins 1957
Propaganda electoral del GAM, any 1987
Obra escrita de veïns de Maçanet
Estudis de Maçanet: Socioeconòmic de 1970, Relacions laborals de 1975, Ecològic de 1977, Fonts de Maçanet i Vidres de 1992, Institut de 1994
Estudis de la Selva i Girona: Anuari laboral de 1978, Mercat laboral de 1990, Mercat laboral de 1991, Poblacions de 2003 i 2004
Polígon industrial de Puig Tió. 1971

 
Copyright © Taller d'Història de Maçanet de la Selva :::::::: Disseny web ATMultimedia.com