Documentació genèrica

Document que estableix la segregació de Lloret de Mar i Vidreres del terme de Maçanet de la Selva


Document que estableix la segregació de Lloret de Mar i Vidreres del terme de Maçanet de la Selva

En el nom del Senyor. Jo, Emo femina soc venedora a tu comtessa Gersinda compradora. Per aquesta la meva escriptura de venda, et veno, dins d’aquest comtat de Girona, la meitat de la vall que en diuen Locustaria , amb viles i vilarets i llurs límits i termes, pel que fa a tota la meva part, tant pel que [ara] hi tinc com pel que hi haig rebre, tan adquirit com adquisidor, que em pertasy per alou dels meus pares, com per compra o per qualsevol altre títol pel qual em correspongui adquirir, així venc tota la meva part, tal com s’expressa en els preceptes o donació reial pels quals ho havia adquirit el meu difunt pare Sisegudus en la seva compra i així te’n venc llur meitat amb els seus límits i termes. Els límits que té Locustaria, amb les seves viles, vilarets i termes són pel costat d’orient als termes de Valle Arace o Penitese o bé a la Mar; i de migjorn arriba fins a la Mar, o bé als termes de Caldeses o límits de Mazanedo , a ponent igualment als termes de Mazanedo o als límits de Calidas i d’allí segueix fins als termes de Villa Ascleto i a la banda de tramuntana als termes de Villa Caciano o a la Verneda . Amb tot quant ve inclòs dins d’aquestes afrontacions –excepte les Ruviranicas -, et venc la meitat de la vall de Locustaria amb els seus límits i termes, amb viles i vilars i amb tots llurs annexes, això és en quan a la integritat de la meva part, o sia en esglésies, cases, corraletes, horts, terres o vinyes, prats, pastures, boscos, garrigues, aigües i conduccions i retorns d’aquestes. Així et venc la meitat de l’esmentada vall, amb els seus profits o rèdits, adquirits i adquisidors, tant rústics com urbans i d’allò de dins d’aquelles afrontacions haig de rebre i encara no tinc al meu poder, tal com diuen les seves escriptures en tindràs poder per a reclamar-ho i, quan ho hagis adquirit, n’hauràs en tot la seva potestat.

Jo, la venedora, he rebut de tu la compradora el preu de cinc-cents sous, del que res te’n resta [a pagar], com és manifest. I per això traspasso del meu dret al teu domini i potestat tot el que consta més amunt, per a que en tinguis ple poder i en puguis disposar com millor et sembli. Qualsevol que intenti impugnar aquesta venda per desfer-la, esmenarà en el doble tot el que més amunt s’ha escrit amb les seves millores i [demés] aquesta venda conservarà per sempre més tota la seva força.

Feta aquesta venda el tres dels idus d’agost (11 d’agost) de l’any vintidosè el regnat del rei Carles fill de Lluís (any 919).

Senyal + d’Emo femina, que he fet aquesta venda i he pregat que es signi.
Senyal + Sendered que he consentit aquesta venda.
Senyal. Ermengol sota escric.
Senyal. Madaxus sota escric.
Senyal. Vinigís sota escric.
Senyal. Sendered sota escric.
Senyal. Obtat sota escric.
Senyal. Landeric sota escric.
Senyal. Sunifred sota escric.
Honest, qui ha escrit i subscrit aquesta venda, amb lletres sobreposades la cinquena ratlla i lletres raspades, el dia i l’any de més amunt.1 Femina, tractament que rebien aleshores les dones importants.
2 Llagostera amb una extensió molt superior a la del seu actual terme municipal.
3 La vall d’Aro.
4 Penedes (dins el terme municipal de Llagostera).
5 Caulers.
6 Antic terme de Maçanet de la Selva.
7 Caldes de Malavella.
8 Esclet (Llogaret dins els termes de Caçà de la Selva).
9 Caçà de la Selva.
10 La Verneda. Indret i Riera a Sud de Caçà de la Selva.
11 No la puc identificar.

TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat