Documentació genèrica

Llibres del Taller


Es poden consultar tots els llibre publicats pel taller d'història, a la secció publicacions

“El nostre poble de pagès”.
(1) Maqueta final
(2) Proves a color dels fotòlits
(3) Proves a color dels fotòlits
(4) Introducció, llegendes, fotografies i documents diversos
(5) Esborranys dels veïnats de Comajuliana, Puig Marí, Pujol i Pibitller
(6) Esborranys dels veïnats de Miquel Ferrer, Estany, Marata, Soliva i Martorell
(7) Esborranys diversos i organigrama
(8) Fotografies de l’exposició
(9) Fotografies de l’exposició
(10) Fotografies de l’exposició
(11) Fotografies de l’exposició i proves
(12) Fotografies de l’exposició
(13) Maquetes i proves dels veïnats

“La nostra vila”.
(1) Textos originals
(2) Textos d’impremta
(3) Textos i fotografies originals
(4) Textos i fotografies originals
(5) Textos i fotografies originals
(6) Textos muntats
(7) Textos muntats
(8) Maqueta i procés. Procés complert basters
(9) Textos muntats repetits
(10) Textos muntats repetits
(11) Textos repetits
(12) Textos repetits
(13) Documents diversos

“Valentí Fargnoli”.
(1) Primers treballs, documents i pressupostos
(2) Maqueta del llibre

“Monografia de Maçanet”.
(1) Documentació
(2) Material final

“SHUM”.
(1) Maqueta, fotografies i esborranys

“Llibre del Mil•leni”.
(1) Documentació
(2) i “Tribulacions d’un masover fadristern” (1)

“25 anys d’ajuntaments democràtics”
(1) Esborranys
(2) Actes Ajuntament, 1980-1990
(3) Actes Ajuntament, 1991-1992
(4) Actes Ajuntament, 1993-1995
(5) Actes Ajuntament, 1996-2004

Camises dels llibre “El nostre poble de pagès” i “La nostra vila”

TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat