Documentació genèrica

Can Trinxeria


Camp Guinart (1736-1834)
Can Muxi (1923)
Hort Vell (1707)
La Feixa (1923)
Mancadenas (1597)
Mas Costa (1850-1861)
Mas Ferrer Villa (1531-1631-1702-1835-1914)
Mas Pujol (1733-1734-1743-1827-1922)
Mas Villar (1823-1843-1856-1876-1879)
Pla del Bisbe (1895-1942)
Soliva (1631-1680-1767-1850-1852)
Vessana de Baguer (1902)
Propietats a la vila (1796-1817-1824-1827-1840-1846-1863-1902-1903-1905-1910-1919-1924-1940)
Propietats a Hostalric (1723-1796-1830-1837-1841-1842-1843-1844-1846-1847-1850-1851-1852-1853-1859-1865-1897-1903-1904-1905-1920)
Propietats a Fogars (1904)
Propietats als estanys de Sils (1710-1800-1813-1852-1859-1865-1893-1903-1904-1906-1912-1917-1920-1923-1927)
Propietats a Sta. Coloma de Farners (1716-1752-1753-1778-1780-1789-1801-1803-1808-1834-1835-1850-1901-1907) i contractes d’arrendament (de 1887 fins a 1921)
Censos (1637-1727-1730-1736-1756-1785-1787-1788-1803-1815-1818-1827-1828-1839-1840-1841-1843-1844-1846-1847-1852-1853-1856-1859-1861-1879-1883-1908-1910)
Redempció de censos (1835-1839-1840-1843-1851-1852-1856-1859-1862-1871-1872-1882-1900)
de Deute (1745-1815-1843-1847-1850-1861)
Contractes d’arrendament (de 1863 fins 1941)
Cartes de pagament (1908-1913-1931-1933)
Pou de glaç (1660)
Escritura de rectificació i novació de José, Julito, Joaquina i Josefa Serra i Riera (1897)
Inventaris de béns (1823-1832-1863-1876-1877-1883-1884-1930-1931)
Transaccions comercials (1666-1750-1777-1778-1785-1788-1792-1801-1823-1826-1833-1877-1885-1888)
Notes d’hipoteques Notaria d’Hostalric
Capitulacions matrimonials (1715-1727-1748-1772-1773-1787-1807-1834-1838-1841-1868-1880)
Bateigs i inscripcions de neixements (de 1748 fins a 1905)
Cartes de pagament de les legítimes (de 1763 fins 1927)
Testaments (1750-1760-1761-1786-1792-1801-1813-1822-1824-1826-1833-1837-1865-1913)
Poders (1864-1875-1876)
Sol•licitud de permisos (de 1893 fins 1933)
Font de les closes:
Documentació diversa
Permisos (de 1898 fins 1931)
Expropiacions terrenys pel tren (1914)
Processos judicials (de 1908 fins 1923)
Afectacions reforma agraria de 1932
Llibres de comptes (de 1842 fins 1874)
Llibre patrimoni Morat (de 1872 fins 1874)
Pagarés familiars (de 1907 fins 1919)
Factures diverses (de 1907 fins 1926)
Documentació de la farmacia (de 1835 fins 1866)
Papers particulars
Documentació vehicle any 1928

TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat