Documentació genèrica

Pergamins de Can Felip


[1500]
S/n, 130 x 234 mm.
En molt mal estat de conservació.
Part d’un capítol matrimonial. Degut al seu mal estat de conservació i basant-nos en la poca lletra visible suposem que forma part d’un capítol matrimonial.

TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat