Actualitat

Acurada restauració de dues cases de la vila (i 2)

Data de publicació: 28 de Gener de 2022

A la cruïlla del carrer Dolors amb Sota camí s'han restaurat amb molt bon gust can Pi i cal Baster, ambdues del segle XVI i, per tant, pertanyents a la formació del poble .
Felicitem en Xavier Roca i l'Àngel Maresma per la restauració de les respectives propietats .

Últimes notícies

TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat