Actualitat

Solucions al 2n Concurs d'Història Local

Data de publicació: 8 de Setembre de 2008

L’objectiu d’aquest Concurs era valorar l’índex de coneixement del Patrimoni històric i cultural de Maçanet de la Selva i col·laborar a la seva divulgació entre els veïns.

Qüestionari (*):

1. Quin segle es va construir el castell de Torcafelló: XI

2. Quin any es va autoritzar la construcció de la Capella de St. Jordi: 1450

3. Quin any es va inaugurar la restauració del Pou de Glaç: 2002

4. Quin nom tenia la família que va construir la Torre de Cartellà: Els Maçanet

5. Quina família noble va construir Ca l’Orench de la Plaça: Els Trilla

6. Quin segle es va construir l’Església parroquial: XI

7. Per quin motiu s’anomena Carrer dels Dolors: Per la Capella dels Dolors

8. A quin segle es va construir el Pou de Glaç: XVII

9. De quin any és el primer document escrit de Maçanet: 919

10.Quin any te la primera referència escrita de Vall de Maria: 1158

11.Quin any s’instal·la l’enllumenat públic a Maçanet: 1919-20

12.De quin any és l’Església de Martorell actual: 1830-40

13.A quin turó es troba el jaciment paleolític: Puigmarí

14.Quina família fou batlle dels Cabrera: Els hereus de Can Soliva

15.A quin veïnat de Maçanet neix la Torderola: El Pibitller

16.Quina font de Martorell té nom d’animal: Font del Llop

17.Quina persona té el títol de fill predilecte de Maçanet: Manuel Anglada

18.Com es deia la dona de Valentí Fargnoli: Rosa Vilaseca

19.Quin mestre va ser l’impulsor de la primera festa de l’arbre: Pere Cantenys

20.Quin any es van inaugurar les primeres escoles nacionals: 1923

21.A quin sant està dedicada la capella de Cartellà: Sant Jaume

22.A quina edificació de la Vila hi ha restes romanes: Palau de Foixà

23.Quin segle es va construïr la Torre de Marata: XIII

24.Quin any va visitar Maçanet la Mare de Deu de Fàtima: 1951

25.Qui era president de la Societat quan es va fer la Pista Jardí: Joan Alabert

26.Com es deia la revista que publicava els premis Puigmarí: Finestró

27.Quin any es va fer la primera fira artesana: 1990

28.A quin any va començar les seves activitats el Taller d’Història: 1981

29.A on es feia l’arrossada popular per la Festa Major: Font de les Closes

30.Qui va ser el primer alcalde democràtic de Maçanet: Antoni Planas

31.A quin any es va fer la primera marxa popular de les masies: 1984

32.Com es diu el primer llibre editat pel Taller d’Història: El nostre poble de pagès

33.Segons el seu llibre de memòries on vivia en Narcís Ciurana: Can Dalemus de Maçanet

34.Quina capella va servir per escola entre el 1936 i 1939: La Capella dels Dolors

35.Maçanet procedeix del mot llatí “Mattianetu” ¿què vol dir?: Pomerar

36.A quina casa noble fa referència la cabra de l’escut de Maçanet: Cabrera

37.En quin any Lloret es va segregar de Maçanet: 1001

38.Quin rei va concedir l’any 1318 el privilegi de mercat setmanal: Jaume II d'Aragó

39.A quina ordre religiosa pertanyien les monges de Vall de Maria: Cister

40.Quina llegenda fa referència a Maçanet, l’Estany i el Dimoni: Pere Porter

41.Per quina activitat artística és conegut Valentí Fargnoli: Fotografia

42.Quina Botiga és considerada la més antiga de Maçanet: Ca l'Orench

43.Quin any es va fundar el club de joves de Can Batista: 1965

44.Com es deien les dues germandats d’ajuda mútua fundades el 1900: dels Dolors i de Sant Jordi

45.Per quins motius es va crear l’any 1936 l’entitat Nova Joventut: Interessos i motius polítics

46.Per quins motius es va construir la pista jardí l’any 1949: Per l'elevat preu de lloguer de l'envelat

47.Quin nom tenia la revista que es va editar del 1993 al 1995: Gent

48.Quines restauracions de patrimoni ha fet el Taller d’Història: Torcafelló, Pou de glaç i Vall de Maria

49.Quin any es van fer les noces de plata del SHUM: 1980

50.Com es diuen els veïnats i parròquies de Maçanet: Coma Juliana, de l'Estany, Puigmarí, Miquel Ferrer, Pibitller, Marata, Pujol i Parròquia de Martorell(*) Totes les respostes estan referides en els llibres editats pel Taller d’Història

Últimes notícies

TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat