Arxiu fotogràfic Taller d'Història

  • Aquest arxiu consta de més de 5.000 fotografies.
  • L'arxiu consta de tot tipus de fotografies que s'han recollit en cases particulars i diversos arxius privats, totes elles vinculades a Maçanet de la Selva. Aquest recull ens ha permès aglutinar fins a 330 fotografies del prestigiós V.Fargnoli i d'altres fotògrafs de Girona com Onal, Morillo, Martí, Bosch... A l'arxiu s'hi pot trobar des de fotografies de l'any 1880 fins a l'actualitat. És un arxiu que ens permet fer un recorregut visual de l'evolució de la vila a través dels anys.
  • Aquest arxiu es va actualitzant amb noves aportacions i troballes.

Cercador de fotografies


Total de registres: 5086
Pàgina actual: 19
Obra de teatre
Cultura i festes
Obra de teatre "Jo seré el seu gendre",...

Foto nº 1154

Programa de Festa Major
Cultura i festes
Programa de Festa Major

Foto nº 1156

La Clareta Bota de Can Coronas, espellufant fesols menuts.
Oficis i activitats humanes
La Clareta Bota de Can Coronas, espellufant...

Foto nº 1158

Dues planxes de ferro, utilitzades fins l'any 1960
Oficis i activitats humanes
Dues planxes de ferro, utilitzades fins l'any 1960

Foto nº 1159

Vista de la torre de Cartellà que fou adquirida per Josep Cabañas l'any 1865 en subhasta pública. Més endavant, aquest nou propietari hi va fer construïr un afegit d'estil colonial per a vivenda de l'amo i a la masia hi posà masovers.
Arquitectura i paisatge
Vista de la torre de Cartellà que fou adquirida...

Foto nº 1161

Plànol topogràfic de Montbarbat
Arqueologia i història
Plànol topogràfic de Montbarbat

Foto nº 1162

Aplec de Sant Jordi grup de cuiners preparant carn a la brasa: Josep Soler, Pere Lluscafressa, Pere Barceló, Marcelí Pujolràs i Miquel Taberner.
Associacions i entitats
Aplec de Sant Jordi grup de cuiners preparant...

Foto nº 1163

Temps de batre a Can Benet el juliol de 1938.

Carme de Domenech, Emilia Sabé, Nativitat Presas, Joaquim Sagrera, Dolors Serra, Josep Robert, Joan Pons, avi Esaprrich, Josep Presas i Miquel Sagrera.

A dalt: Àngel Sagrera, germans Josep i Lluís Presas i Albert Sagrera.
Oficis i activitats humanes
Temps de batre a Can Benet el juliol de...

Foto nº 1164

Excavacions Montbarbat a la Torre I
Arqueologia i història
Excavacions Montbarbat a la Torre I

Foto nº 1165

El masia Fontanilles, més tard conegut com a Can Cuca Gardi
Arquitectura i paisatge
El masia Fontanilles, més tard conegut com a Can...

Foto nº 1166

Vista de la Torre de Marata abans de l'incendi que l'afectà greument l'any 1924
Arquitectura i paisatge
Vista de la Torre de Marata abans de l'incendi...

Foto nº 1168

Grup de noies que anaven a cosir amb la modista Maria Tarrés al carrer Sant Sebastià els anys 20.

Entre les que estan dretes podem reconèixer, d'esquerra a dreta: Maria Amargant, una noia de Can Ballana, Mercé Bosch, la modista Maria Tarrés, ?, la Roseta de Can Borra o Rosa Costa, Ramona Bosch, Maria Bosch, Maria Planas, ?, ?, ?, Mercè Romaguera i ?.

De les que estan assegudes no en reconeixem capl
Oficis i activitats humanes
Grup de noies que anaven a cosir amb la modista...

Foto nº 1172

Un detall del carrer de Sant Sebastià amb la Fira Artesanal celebrada el 3 de maig de 1993
Associacions i entitats
Un detall del carrer de Sant Sebastià amb la...

Foto nº 1173

Vista de la Torre de Marata l'any 1918 en una visita de les famílies Trinxeria i Alberdi
Arquitectura i paisatge
Vista de la Torre de Marata l'any 1918 en una...

Foto nº 1175

La masia de Puigtió amb el tractor Fordson, el primer que es comprà a Maçanet el maig de l'any 1928 amb una rudimentària gratora o estripadora.
Oficis i activitats humanes
La masia de Puigtió amb el tractor Fordson, el...

Foto nº 1176

Aquesta màquina que està segant a Can Calabrés és l'anomenada
Oficis i activitats humanes
Aquesta màquina que està segant a Can Calabrés...

Foto nº 1178

Les campanes de Maçanet havien tingut durant generacions com a campaners a la família Morral que es succeïen de pares a fills. Al deixar-ho per raons de treball l'esmentada família, hi posaren d'altres persones, l'últim de les quals fou en Manel Martínez que tot desenvolupant el càrrec d'agutzil, també cuidava del campanar fins que finalment fou tot automatitzat.

Aquí veiem a Manel Martínez tocant les campanes.
Oficis i activitats humanes
Les campanes de Maçanet havien tingut durant...

Foto nº 1179

Programa de Festa Major de l'any 1972
Cultura i festes
Programa de Festa Major de l'any 1972

Foto nº 1180

Programa de Festa Major de l'any 1967
Cultura i festes
Programa de Festa Major de l'any 1967

Foto nº 1182

Programa de la festa Major el 1944
Cultura i festes
Programa de la festa Major el 1944

Foto nº 1183

Programa de la Festa Major de l'any 1950
Cultura i festes
Programa de la Festa Major de l'any 1950

Foto nº 1184

Programa de la Festa Major de l'any 1976. La portada ens ofereix una bonica vista de la plaça de l'Església
Cultura i festes
Programa de la Festa Major de l'any 1976. La...

Foto nº 1185

Programa Festa Major del 1953. 

A la portada del programa de Festa Major de l'any 1953 s'hi pot contemplar el surtidor que es construïa a la plaça de l'Església i que durant uns 20 anys fou de tall ornamental a la plaça. Més endavant, necessitats urbanístiques motivaren la seva desaparició quedant com un record de temps passats.
Cultura i festes
Programa Festa Major del 1953. A la portada...

Foto nº 1188

Excavacions Montbarbat. Gerra restaurada de la llar III a la casa V
Arqueologia i història
Excavacions Montbarbat. Gerra restaurada de la...

Foto nº 1189

Durant sobretot els primers anys de la postguerra espanyola, el Magisteio Español des de Madrid editava els llibres que s'havien d'utilitzar als colegis de tot l'Estat. 

Aquest llibre de contes per nenes ja una mica grandetes n'era un de tants.
Ensenyament i escoles
Durant sobretot els primers anys de la postguerra...

Foto nº 1190

Llibre de Gramàtica dels anys 40. La gramàtica de la lengua española fou el que s'ensenyà durant els 40 anys de règim Nacional-sindicalista de Franco. La llengua i cultura catalanes foren ferotjament perseguides, aconseguint aburregar lamentablement totes unes generacions però sense arribar a l'objectiu de castellanitzar el país. Catalunya i el català han resorgit amb més força que mai en aquests anys 90.
Ensenyament i escoles
Llibre de Gramàtica dels anys 40. La gramàtica...

Foto nº 1191

Un cop constituïda i en funcionament la Generalitat de Catalunya a la segona Reñpública, un dels primer passos fou potenciar l'ensenyament amb millores als col·legis i augmentant el nombre de mestres.

L'ensenyament del català des dels passos de la gramàtica, lectura i escriptura, explicació de la història del nostre país, geografia, ... fou molt profitosa però curta per l'arrivada de la guerra civil l'any 1936
Ensenyament i escoles
Un cop constituïda i en funcionament la...

Foto nº 1192

Altre enciclopèdia utilitzada als col·legis els anys 50 amb textos orientats cap a la ideologia imperant en aquells temps.
Ensenyament i escoles
Altre enciclopèdia utilitzada als col·legis els...

Foto nº 1193

Als col·legis de nenes es llegien llibres de contes especialment editats per elles d'acord amb les idees imperants a l'època.
Ensenyament i escoles
Als col·legis de nenes es llegien llibres de...

Foto nº 1194

Manuscrito metódico que es començà el 1910. En aquells temps en els col·legis a les classes de lectura es llegien textos manuscrits com un sistema més per aprendre a llegir tota mena d'escrits.

En aquest primer any del segle XX tot l'ensenyament es feia en castellà
Ensenyament i escoles
Manuscrito metódico que es començà el 1910. En...

Foto nº 1195

La nova enciclopèdia editada a Burgos que fou utilitzada els primers anys de la llarga etapa franquista.
Ensenyament i escoles
La nova enciclopèdia editada a Burgos que fou...

Foto nº 1196

En aquells llunyans primers anys d'aquest segle XX ja des de pàrvuls s'utilitzava el manuscrit per ensenyar a llegir a la mainada. Per descomptat, tot era en castellà ja que l'ensenyament en català havia estat desterrat radicalment dels col·legis públics.
Ensenyament i escoles
En aquells llunyans primers anys d'aquest segle...

Foto nº 1197

Primera enciclopèdia dels anys 40 editada amb els postulats i idees bàsiques del règim totalitari que imperava aquells anys
Ensenyament i escoles
Primera enciclopèdia dels anys 40 editada amb...

Foto nº 1198

L'enciclopèdia de segon grau per alumnes més grandets era un fidel exponent de la doctrina nacional-sindicalista i del nacional-catolisisme que s'inculcà als col·legis durant els 40 anys de la dictadura franquista.
Ensenyament i escoles
L'enciclopèdia de segon grau per alumnes més...

Foto nº 1199

Renovación era un altre exemple de renovar la mentalitat de la mainada després dels anys curts de llibertat i democràcia dels anys de la República, cap a la idea de
Ensenyament i escoles
Renovación era un altre exemple de renovar la...

Foto nº 1200

En el curt període comprés entre l'aprovació de l'Estatut d'autonomia l'any 1932 i l'esdeveniment de la Guerra civil l'any 1936 els col·legis de Catalunya pogueren gaudir de l'ensenyament del català i en català oral i escrit, sense arraconar per res el castellà.

El llibre petites llavors, editat aquí i de caire més modern que l'etapa anterior, era una bona eina per la introducció de la lectura en català
Ensenyament i escoles
En el curt període comprés entre l'aprovació...

Foto nº 1201

Un llibre de lectura del temps del franquisme dels anys 40 era l'anomenat
Ensenyament i escoles
Un llibre de lectura del temps del franquisme...

Foto nº 1202

Els anys 50 en plena època franquista l'educació era tota de cara a la idea totalitària de magnificar les glòries del
Ensenyament i escoles
Els anys 50 en plena època franquista...

Foto nº 1203

Sobretot en els anys 20 el primer llibre que rebia l'alumne s'anomenava Catón on s'aprenien totes les lletres. Després com a segona fase i per iniciar-se a la lectura hi havia el llibre Infancia, un llibre amb caràcters grossos i alguna il·lustració. El tercer llibre es deia Lecciones de cosas i ja s'inercalava un primer manuscrit. Cal remarcar que per aquell temps tot era rigurosament en castellà.
Ensenyament i escoles
Sobretot en els anys 20 el primer llibre que...

Foto nº 1204

Aquesta és la foto de la portada d'un llibre de lectura escolar manuscrit que s'utilitzava en les dècades dels anys 20 i 30 i anteriors en els col·legis.

Es considerava necessari que els alumnes s'acostumessin a llegir manuscrits per facilitar la lectura de les cartes que rebrien quan fossin grans.

Hi havien diferents graus de manuscrits, i quan més gran era l'alumne, més enrrevessada i difícil era la lletre que havia de desxifrar.
Ensenyament i escoles
Aquesta és la foto de la portada d'un llibre de...

Foto nº 1205

Festa de l'arbre l'any 1922 celebrada en els terrenys on es van construïr els nous col·legis que s'insguraven el proper anys 1923. Davant de la tribuna presidencial es pot observar el Turó d'en Roura. Com a detall significatiu observem com a sobre l'imprescindible retrat del Rei, llavors Alfons XIII hi ondegen senyeres catalanes. Fou per poc temps ja que aviat s'esevingué el cop d'estat de Primo de Rivera que portà una ferotge persecussió de tot símbol de Catalunya.
Cultura i festes
Festa de l'arbre l'any 1922 celebrada en els...

Foto nº 1215

TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat