Valldemaria

Explicació

Seguint la carretera N II de Girona a Barcelona, en direcció sud, havent passat l’hostal de Cal Coix i poc abans d’arribar al límit entre ambdues províncies, es troba un trencall a mà esquerra que duu fins a Vall de Maria, una de les cases de pagès de més història a Maçanet de la Selva. Els edificis del monestir són integrats en aquesta casa.
Tot i que des de l’exterior no es pot veure gaire bé res dels antics edificis, podem confirmar que en resten la capella i l’edifici monacal integrats al mas, probablement construït el S. XVIIIè. La Capella és una nau rectangular de 4,5 m d’amplada per 10,5 m de llargada i 5,5 m d’alçada, capçada vers llevant per un absis semicircular llis, que s’hi obre mitjançant un sol plec. Al centre de l’absis hi ha una finestra amb arc de mig punt. La porta d’entrada, d’arc de mig punt llis, sembla que sense ressalts, és al mur de ponent, que ara dóna a una entrada que s’obre al porxo del mas. Al seu damunt hi ha una finestra, avui cega. També hi ha una porta ara cega al mur lateral de migjorn, prop de l’entrada, que donava a l’edifici del convent i una petita finestra, avui també cega, al mateix costat que hauria donat a l’exterior i que va ser emprada com a xemeneia per pastors i malfactors que s’hi deurien aturar en altres èpoques a jutjar per les marques de fum. El Taller d’Història de Maçanet de la Selva, sempre conscient de la seva responsabilitat per fer que no es perdi el patrimoni històric i cultural de Maçanet de la Selva i que el desenvolupament accelerat del país no destrueixi el que el pas dels segles no va aconseguir fer, va decidir endegar una acció de restauració i dignificació de l’antiga Capella del Convent de Vall de Maria. A tal fi, va establir un acord amb els propietaris, Roser Boada i família, per tal de rehabilitar-la, i facilitar-ne la seva visita com ja s’havia fet al Castell de Torcafelló i al Pou de Glaç de Can Buscastell.
El Taller d’Història, amb ajuts del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i les quotes del seus associats, després d’haver elaborat un avantprojecte dels treballs que caldria fer-hi, va iniciar els treballs de rehabilitació consistents en diverses actuacions:
Arranjament de la teulada, força malmesa pel pas del temps. Una part de la volta de la Capella era coberta de terra, sobre la qual s’hi assentaven directament les teules, mentre que la part de l’absis i un lateral de la capella eren fets amb bigues de fusta, molt malmeses i que van ser substituïdes. Les mateixes teules que hi havia varen ser recol•locades i complementades per d’altres d’un estil semblant, essent impossible de trobar-ne de la mateixa època. A una de les teules de la carenera, cap a la part final del darrera, s’hi va trobar una inscripció que diu: “hecha p. Ginesta ultima de este año 12 de octubre de 1893 posada y marcada por Pedro Serra Barris Celra.”
Recuperació i reposició del terra. Després de practicar-hi uns testimonis (cates) per a determinar, fins a la mesura del possible, quins eren els materials originals de què estava fet el seu terra, es va llevar el formigó que s’hi havia col•locat per convertir la capella en un molí de gra, posant a la vista les antigues toves que constituïen el terra original de la Capella. Es va haver de posar toves modernes tot i que es va tractar d’aconseguir-les amb les mateixes mides i materials semblants al paviment original.
La neteja de les parets interiors es va fer després de treure’n una part de l’arrebossat no sense primer analitzar, en diversos indrets, que no hi haguessin pintures o inscripcions. Es van deixar les parets de pedra nua fins a una certa alçada i es va mantenir l’arrebossat de la volta. També es va moblar la Capella amb un altar de pedra, làmpades de ferro forjat i bancs d’església de fusta de pi.
L’estància d’entrada a la Capella també es va arranjar, depurant la fusta de les bigues i treien l’arrebossat de tres dels quatre costats, deixant-ne una de les parets enguixada i pintada tal i com es trobava en iniciar les accions.
Finalment, es van substituir les bigues del porxo que hi ha al davant del mas i es va pintar la seva façana.
El diumenge 29 de juny de 2008, el Taller d’Història de Maçanet de la Selva, en estreta col•laboració amb la Delegació a Girona del Departament de Cultura de la Generalitat, va organitzar un important esdeveniment per a celebrar la inauguració de la Capella de Vall de Maria. La Capella del que va ser Monestir de Santa Maria de Vall de Maria entre els segles XII i XVI, ja totalment rehabilitada, està en condicions de rebre visites o d’acollir-hi reunions i altres actes culturals.

Nota: Horaris aconsellables de visita a fi de respectar en el possible la jornada de treball de la casa: Matí d’11 a 2/4 d’1 i tarda de 3 a 5

Tornar al llistat

Fotografies

Valldemaria
Valldemaria
Valldemaria
Valldemaria
Valldemaria

Plafons

El convent
Cronologia
La Mare de Déu
Cister
La regla de Sant Benet
La societat del segle XII
Restauració

Altres llocs d'interès històric:

Safareig de la Font del Llop de Can Bosch
Safareig de la Font del Llop de Can Bosch
Torre de telegrafia òptica de Puigmarí
Torre de telegrafia òptica de Puigmarí
Torre de Marata
Torre de Marata
L’església de Sant Llorenç
L’església de Sant Llorenç
El Pont Vell o el Pont del Dimoni
El Pont Vell o el Pont del Dimoni
La Pista Jardí
La Pista Jardí
Casal del Cavaller
Casal del Cavaller
Capella de Sant Sebastià
Capella de Sant Sebastià
Can Pujol Gros
Can Pujol Gros
Can Júria
Can Júria
Ca l’Orench
Ca l’Orench
Pou de glaç de Buscastell
Pou de glaç de Buscastell
Poblat ibèric de Montbarbat
Poblat ibèric de Montbarbat
El Castell de Torcafelló
El Castell de Torcafelló
Can Roura
Can Roura
Palau de Foixà
Palau de Foixà
L’església de Martorell
L’església de Martorell
La Torre de Cartellà
La Torre de Cartellà
TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat