Arxiu documental

  • Aquest arxiu documental conté, entre d'altres, vuit lligalls de la família Soliva/Ruscalleda/Trinxeria, des de l'any 1200 fins l'any 1900, set lligalls de la família Buscastell/Ribas, des de l'any 1400 fins l'any 1900.
  • L'arxiu complert de la Societat Recreativa Maçanetenca, que abarca des dels anys 1900 fins el 1990, nou lligalls de la història de la Unió Esportiva Maçanet; dos lligalls amb documentació sobre la família Llobet i Masachs, antics propietaris de la Torre de Marata; tretze lligalls de cartells de cinema procedents de la sala de cinema del poble, programes de festa major, notícies publicades en els diaris dels darrers 25 anys i documents originals i fotocopiats de procedència i temes diversos.
  • Aquest arxiu es va actualitzant amb noves aportacions i troballes.
Accedir a:

Arxiu documental

TALLER D'HISTÒRIA DE MAÇANET DE LA SELVA
C/ Dolors nº 2
17412 Maçanet de la Selva (Girona)
T. (+34) 685 484 098
info@tallerhistoriamassanet.cat